THE HERD - DONOR COWS

QUAKER HILL ERIANNA 8T2. . . . . AAA # 16140045

WELYTOK RAMPAGE ERIANNA 6D60 . . . . .  AAA # 18511037

WELYTOK RAMPAGE ERIANNA 6D60 . . . . . AAA # 18511037

WELYTOK BLGRANITE ERIANNA 6D4 . . . . .   AAA # 18434982

WELYTOK BLGRANITE ERIANNA 6D4 . . . . .AAA # 18434982

WELYTOK TOTAL 10 ERIANNA 3b2. . . . . AAA # 17486043

WELYTOK 410 tenx ERIANNA 3B1. . . . . AAA # 17486042

WELYTOK objective ten x 2a1. . . . .  AAA # 17217090

WELYTOK objective ten x 2a1. . . . . AAA # 17217090

RRR BASHRA 3140. . . . .  AAA # 17561515

RRR BASHRA 3140. . . . . AAA # 17561515

springfield blackcap 8004. . . . .  AAA # 16294040

springfield blackcap 8004. . . . . AAA # 16294040